Çatdırılma şərtləri

Platformada qeydiyyatdan keçməklə siz aşağıdakı müqaviləni bağlamış hesab olunursunuz. Xahiş edirik, müqavilənin bütün şərtlərini diqqətlə oxuduqdan sonra qeydiyyatdan keçəsiniz.

DAŞIMA XİDMƏTLƏRİN GÖSTƏRİLMƏ MÜQAVİLƏSİ

Bu Müqavilə, NABİ Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən etibarnamə əsasında təmsil olunan “Runner” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (bundan sonra “Daşıyıcı” adlandırılacaq)  ilə  “kobmarket.az” saytı və “kobmarket” mobil tətbiq proqramında (bundan sonra “Platforma” adlandırılacaq) qeydiyyatdan keçməklə alqı-satqı həyata keçirən alıcılar və satıcılar  (bundan sonra “İstifadəçi” adlandırılacaq) arasındakı aşağıdakı şərtlər əsasında bağlanılır.

Bundan sonra “Daşıyıcı” və “İstifadəçi” birlikdə “Tərəflər” adlandırılacaq.

1. MÜQAVİLƏNİN PREDMETİ

1.1. Bu Müqaviləyə əsasən, Daşıyıcı İstifadəçinin sifarişi əsasında mülki dövriyyəsi qadağan edilməyən, yaxud məhdudlaşdırılmayan  malların, əşyaların daşınmasını və əvvəlcədən müəyyən edilmiş ünvanlar əsasında bir İstifadəçidən digərinə çatdırılmasını həyata keçirir, İstifadəçi isə əvəzində bu Müqavilə üzrə nəzərdə tutulan xidmət haqqını ödəməyi öhdəsinə götürür.

1.2. Daşıyıcı malı təyin edilmiş ünvana çatdırdıqdan və alıcıya təhvil verdikdən sonra daşıma xidməti həyata keçirilmiş sayılır. İstifadəçinin təqsiri ucabatından Daşıyıcı malı alıcıya təhvil verə bilmədikdə daşıma xidməti həyata keçirilmiş sayılacaqdır.

1.3. İstifadəçi, öz mallarını və ya əşyalarını daşınmaq üçün Daşıyıcıya təhvil verdikdə, aşağıda qeyd edilən şərtləri, eyni zamanda, həm göndərən, həm də qəbul edən tərəf də avtomatik olaraq qəbul etmiş hesab ediləcəkdir.

2. TƏRƏFLƏRİN ÖHDƏLİKLƏRİ

2.1. İstifadəçi, daşınmanın icra edilməsi üçün tələb edilən bütün məlumatları təqdim etməyi öz öhdəsinə götürür, həmçinin həmin məlumatların doğruluğuna zəmanət verir. Əks təqdirdə, məlumatların doğru-düzgün və ya tam təmin edilməməsi səbəbindən yaranacaq problemlərə, yaxud hüquqpozmalara görə Daşıyıcı heç bir məsuliyyət daşımayacaq.

2.2. İstifadəçi, göndəriləcək malların özündə əks etdirdiyi məlumatların xarakterinə görə, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, tam məsuliyyət daşıyır (dövriyyəsi qadağan edilmiş yaxud dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış mallar, terrorizmin təbliği, çirkli pulların yuyulması, radikal dini məlumatlar, qadağan olunmuş ədəbiyyatlar və.s).

2.3. İstifadəçi göndəriləcək malları, onların xarakterinə, daşınmanın müddətinə və şəraitinə uyğun olaraq müstəqil şəkildə xüsusi qablaşdırma ilə təmin etməyi öz öhdəsinə götürür.

2.4. Daşıyıcı, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə mülki dövriyyəsi qadağan edilmiş yaxud məhdudlaşdırılmış malları, o cümlədən aşağıda göstərilən malları və əşyaları daşımır:

 1. Canlı və cansız heyvanlar və ya bitkilər, insan orqanları və ya hissələri;
 2. Tez xarab olan məhsullar və içkilər, qablaşdırma qüsurlu və ya qeyri-kafi olduğu üçün, tələb olunan yerli və beynəlxalq standartlara cavab vermədiyi halda, insanların həyat və sağlamlığına, eləcə də ətraf mühitə zərər verəcək və ya qablaşdırılması mümkün olmayan tez sınan əşyalar;
 3. Odlu silah və onun hissələri, partlayıcı, pnevmatik, gözyaşardıcı qaz, döyüş yaxud hərbi sursatı, soyuq silah, elektro şok cihazları və qığılcım boşluqları;
 4. Yerli və xarici valyuta, qızıl, gümüş, qiymətli və əntiq əşyalar, pul nişanları;
 5. Narkotik və psixotrop maddələr, tibbi preparatlar, radioaktiv, partlayıcı, tezalışan, yüksək təzyiqli və digər təhlükəli, toksik və ya zəhərli maddələr;
 6. Pornoqrafiya materialları, terrorizmin təbliği, radikal dini məlumatlar, qadağan olunmuş məhdudlaşdırılmış ədəbiyyatlar, dini ədəbiyyatlar.

2.5. Daşıma prosedurlarının bir hissəsi kimi, Daşıyıcı malların məzmununu müəyyən etmək məqsədilə, xəbərdarlıq etmədən daşımadan öncə yükü açmaq və onun daşınmasının Müqavilə şərtlərinə uyğunluğunu yoxlamaq hüququna malikdir.

2.6. Daşıyıcı 24 saat ərzində İstifadəçilərdən aldığı malların qüsursuz çatdırılmasını öz öhdəsinə götürür.

2.7. Daşınma ilə bağlı hər hansı irad, prentenziya və ya şikayət, malın çatdırılma günündən etibarən 7 təqvim günü ərzində İstifadəçilər tərəfindən yazılı şəkildə “[email protected]” ünvanına göndərilməlidir, əks təqdirdə onlara baxılmır və onlar etibarsız hesab ediləcəkdir.

2.8. Daşıyıcı, daşıma xidmətlərinin həyata keçirilməsi üçün lazım olan işləri (xidmətləri) yerinə yetirmək üçün digər şəxslərdən istifadə etmək hüququna malikdir.

2.9. Daşıyıcının heç bir əməkdaşı və ya digər şəxslər, Daşıyıcının qanunvericiliyə uyğun verdiyi etibarnamə olmadan, qüvvədə olan müqavilənin şərtlərini dəyişdirə yaxud Daşıyıcının adından öhdəlik götürə bilməz.

3. TƏRƏFLƏRİN MƏSULİYYƏTİ

3.1. İstifadəçilər, daşınacaq malların detallarını açıqlamaqdan imtina edərsə, Daşıyıcı yaranmış hər hansı hüquq (qanun) pozuntusuna, zərər və ziyana görə məsuliyyət daşımayacaq.

3.2.  Daşıyıcıdan asılı olmayan hallara və ya daşımadan sonrakı zərərlərə görə Daşıyıcı heç bir məsuliyyət daşımır:

 1. Başqa müqavilənin pozulması və bundan irəli gələn nəticələr;
 2. Daşıyıcdan asılı olmayan səbəblərə görə  bağlamanın içərisinin yararsızlığı və buna görə gəlirin, bazar marağıın itirilməsi və.s;
 3. Daşıyıcının nəzarətindən kənar olan hallar üçün də Daşıyıcıya aid olmayan şəxslər tərəfindən istənilən bütün hərəkətlərə görə, məsələn: göndərən – alan – maraqlı tərəf – sifarişçi – dövlət məmurları;
 4. Elektrik və maqnit cərəyanları ilə foto və ya məlumatların silinməsinə gətirib çıxaran zərərlər və ya Daşıyıcının təqsiri olmadan digər xarici qarşısıalınmaz təsirlərdən yaranan problemlərə görə.

3.3. Daşıyıcı, İstifadəçinin təqsiri ucbatından (qarşı tərəf malı qəbul etməkdən imtina edərsə, qarşı tərəflə əlaqə saxlamaq və ya ünvanı dəqiqləşdirmək mümkün olmadıqda və s.) yaranacaq problemlərə görə malın çatdırılmamasına görə məsuliyət daşımır.

3.4. Daşıyıcı (fors major halları istisna olmaqla) qəsdən və ya ehtiyatsızlıqdan, kifayət qədər keyfiyyətli xidmət göstərməməsi nəticəsində Sifarişçiyə dəyən zərər üçün məsuliyyət daşıyır. Daşıyıcı onun təqsiri ucbatından daşınan malın tam məhv olması və ya zədələnməsi üçün yalnız daşınacaq malın dəyəri həcmində maddi məsuliyyət daşıyır.

4. MÜQAVİLƏNİN MÜDDƏTİ

4.1 İstifadəçi Kobmarketdə qeydiyayatdan keçdiyi andan bu Müqavilə İstifadəçi ilə Daşıyıcı arasında bağlanmış hesab olunur və İstifadəçi Platformaya üzvlüyünü sonlandıranadək qüvvədə qalır.

5. XİDMƏT HAQQININ HESABLANMASI QAYDASI

5.1 Xidmət haqqının məbləği daşınan malın çəkisindən və çatdırılacaq məsafəyə uyğun hesablanacaqdır.

5.2 Xidmət haqqı aşağıdakı cədvələ əsasən hesablanacaqdır:

XİDMƏTLƏRİN GÖSTƏRİLMƏSİ BARƏDƏ TARİF CƏDVƏLİ:

 

Məsafə, km

5 kq-dan kiçik paketlər

5 kq-dan 10 kq-a kimi orta ölçülü paketlər

10 kq-dan 15 kq-a kimi böyük ölçülü paketlər

0-5

3

4

5

5-10

5

7

10

10-20

9

12

15

20-40

15

20

24

40-50

19

24

28

 

Ünvanlar

5 kq-dan kiçik paketlər

5 kq-dan 10 kq-a kimi orta ölçülü paketlər

10 kq-dan 15 kq-a kimi böyük ölçülü paketlər

Regionlar (Naxçıvan MR xaric)

15 AZN

20 AZN

25 AZN

Naxçıvan Muxtar Respublikası

20 AZN

25 AZN

30 AZN

 

Qeyd: *Xarici ölkələrə və ya daha böyük həcmdə paketlərin çatdırılması qiymətləri çatdırılmanın tipindən və regiondan asılı olaraq dəyişir və fərdi qaydada hesablanacaqdır.

5.3 Regionlara çatdırılma 3-5 iş günü ərzində həyata keçirilir. Xidmət haqqı malın göndəricidən qəbul edildiyi və alıcıya çatdırıldığı ana görə hesablanacaqdır.

5.4 Xidmət üzrə hesablaşma Azərbaycan manatı ilə aparılacaq.

6. FORS MAJOR HALLARI

6.1 Heç bir Tərəf onun iradəsindən asılı olmayan qarşısıalınmaz qüvvənin (fors major hallarının) yaratdığı hallar (yanğın istisna olmaqla, təbii fəlakətlər, hərbi əməliyyatlar, iqtisadi böhran, devalvasiya, qanunvericilikdə dəyişiliklər və s.) nəticəsində Müqavilə üzrə öhdəliklərinin yerinə yetirilməməsinə görə məsuliyyət daşımır o şərtlə ki, həmin hallar, Müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə biləvasitə təsir etmiş olsun.

6.2 Fors major halları müddəti ərzində Müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi təxirə salınır.

6.3 Müqavilə üzrə öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilməyən Tərəf Müqavilə üzrə öhdəliklərini yerinə yetirilməsinə mane olan halların baş verməsindən ən geci 5 (beş) gün ərzində hadisə ilə bağlı digər Tərəfə ətraflı məlumatı və onun nəticələrini əsaslandıqları dəlillərlə birlikdə yazılı surətdə bildirməlidir.

7. MÜBAHİSƏLƏRIN HƏLLİ

7.1 Bu Müqavilədən irəli gələn bütün mübahisələr qarşılıqlı razılaşma/danışıqlar yolu ilə həll olunur.

7.2 Mübahisələrin həllində Tərəflər arasında qarşılıqlı razılaşma mümkün olmadıqda, həmin mübahisələr Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi əsasında məhkəmə qaydasında həll edilir.

Daşıyıcı barədə məlumatlar:

 • “Runner” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
 • Hüquqi ünvan: AZ1126, Bakı şəhəri Xətai rayonu, Gəncə prospekti ev 20A, mənzil 120
 • Email: [email protected]
 • Tel.: +994 12 525 0808 
 • VÖEN: 2005145201
 • Direktor: Bədəlov Orxan Əfqan oğlu