İstifadəçi razılaşması

Bu platformada qeydiyyatdan keçməklə siz aşağıdakı müqaviləni bağlamış hesab olunursunuz. Xahiş edirik, müqavilənin bütün şərtlərini diqqətlə oxuduqdan sonra qeydiyyatdan keçəsiniz.

KOBMARKET PLATFORMASINA ÜZVLÜK MÜQAVİLƏSİ

Bu Üzvlük Müqaviləsi ("Müqavilə"); www.kobmarket.az saytının və “Kobmarket” mobil tətbiq proqramının idarəçiliyini həyata keçirən və hüquqi ünvanı Bakı şəhəri, Alfred Nobel küç. 15, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN) 2006469631 olan “NABİ” MMC (“Kobmarket”) ilə www.kobmarket.az saytına və “Kobmarket” mobil tətbiq proqramına aşağıdakı şərtləri qəbul edərək üzv olan istifadəçi (“İstifadəçi”) arasında, İstifadəçinin Kobmarketin təqdim etdiyi Xidmətlərdən istifadə etməsi şərtlərini tənzimləmək məqsədilə bağlanılır.

Bundan sonra Kobmarket və İstifadəçi ayrılıqda “Tərəf” və birlikdə “Tərəflər” adlanacaqlar.

Müqavilədə istifadə olunan əsas anlayışlar:

  • Platforma: www.kobmarket.az saytı və “Kobmarket” mobil tətbiq proqramından ibarət onlayn satış məkanı;
  • Alıcı: Platformadan məhsul satın alan İstifadəçi;
  • Satıcı: Platformada öz məhsullarını satış üçün təqdim edən İstifadəçi;
  • Xidmətlər: Kobmarket tərəfindən öz İstifadəçilərinə Platforma vasitəsilə hər hansı məhsulu satmaq və almaq üçün şərait yaradılması ilə bağlı xidmətlər;
  • Məhsul: Platforma üzərində satıcının alıcıya təklif etdiyi mal;
  • Daşıma şirkəti: Platforma üzərində ticarət baş verdikdə, Satıcının Alıcıya göndərdiyi məhsulların daşınmasını öhdəsinə götürən, Kobmarketin təklif etdiyi şirkət;
  • Ödəmə şirkəti: Platforma üzərində ticarət baş verdikdə, ödənişlərin onlayn ödəniş sistemi vasitəsilə həyata keçirilməsini təmin edən, Kobmarketin təklif etdiyi şirkət.

 

MÜQAVİLƏNİN ŞƏRTLƏRİ

1. Müqavilənin predmeti

1.1. Bu Müqaviləyə əsasən Kobmarket İstifadəçini Müqavilədə göstərilən şərtlər əsasında onlayn satış platforması ilə təmin edir.

1.2. İstifadəçi qəbul edir ki, Platforma vasitəsilə hər hansı məhsul satışı həyata keçirildiyi təqdirdə həmin məhsulla bağlı alqı-satqı müqaviləsi Alıcı ilə Satıcı arasında bağlanmış hesab edilir və Kobmarket alqı-satqı müqaviləsində tərəf kimi çıxış etmir.

2. İstifadəçi hesabı

2.1. Platformanın Xidmətlərindən istifadə edə bilmək üçün İstifadəçi Platformada qeydiyyatdan keçməli və onun şəxsi istifadəçi hesabı olmalıdır.

2.2. Hesabın yaradılması üçün istifadə olunan istifadəçi adı və şifrə, İstifadəçi tərəfindən seçilir və bu məlumatların gizliliyinin qorunması ilə bağlı öhdəlik İstifadəçinin üzərinə düşür.

2.3. İstifadəçinin hesabından həyata keçirilən bütün əməliyyatlar İstifadəçi tərəfindən həyata keçirilmiş hesab olunur və bu əməliyyatlar və onlar nəticəsində dəymiş zərərə görə İstifadəçi məsuliyyət daşıyır.

2.4. İstifadəçi qeydiyyatdan keçən zaman daxil etdiyi bütün məlumatların doğru və cari olmasına görə məsuliyyət daşıyır.

3. İstifadəçinin bəyanatları

3.1. İstifadəçi Platformadan istifadə edərkən aşağıdakılara zəmanət verir:

3.1.1. 18 yaşdan yuxarı yaşda olduğuna;

3.1.2. Təklif edilən məhsulun qanuni şəkildə əldə edildiyinə və onların üçüncü şəxslərin hüquqlarından azad olduğuna;

3.1.3. Platformadan istifadə zamanı qanunvericiliyin tələblərini və üçüncü şəxslərin hüquqlarını pozmayacağına;

3.1.4. Platformada qeydiyyatdan keçərkən özü barəsində daxil etdiyi məlumatların doğruluğuna;

3.1.5. Məhsulun açıqlama hissəsində, Platformanın şərh bölmələrində, eləcə də, elektron ünsiyyət zamanı qeyri-etik, təhqiramiz, təhdidkar, şərəf və ləyaqəti alçaldan ifadələrdən istifadə etməyəcəyinə;

3.1.6. Satmaq üçün Platformaya yerləşdirdiyi məhsul barədə məlumatları tam və düzgün qeyd edəcəyinə;

3.1.7. Kobmarketin və digər istifadəçilərin əqli mülkiyyət hüquqlarını pozmayacağına;

3.1.8.  Digər İstifadəçilərin fərdi məlumatlarını toplamayacağına və istifadə etməyəcəyinə.

3.2. İstifadəçi Platformadan istifadə edərkən bu müddəanın və ya bu Müqavilənin digər müddəalarının şərtlərini pozarsa, Kobmarket İstifadəçinin Platformadan istifadəsini müvəqqəti və ya həmişəlik məhdudlaşdırmaq hüququna sahibdir.

4. Satıcının öhdəlikləri

4.1. Satıcı Platformada qeydiyyat zamanı özü barəsində daxil etdiyi məlumatların doğruluğuna və cariliyinə zəmanət verir və buna görə məsuliyyət daşıyır.

4.2. Satıcı Alıcıya Alıcının seçdiyi növdə və keyfiyyətdə, Platformada qeyd olunan məlumatlara uyğun məhsulu təqdim edir.

4.3. Satıcı aşağıdakı məlumatlarla Alıcının tanış olmasını təmin etməlidi:

4.3.1. Satıcı hüquqi şəxsdirsə hüquqi şəxsin adı, dövlət qeydiyyatı, təşkilati-hüquqi forması, ünvanı; Satıcı fiziki şəxsdirsə(sahibkar) fiziki şəxsin soyadı, adı və atasının adı, ünvanı;

4.3.2. Əlaqə məlumatları (telefon, faks, İnternet və elektron poçt ünvanları);

4.3.3. Malların (xidmətlərin, işlərin) xüsusiyyətləri barədə əsas məlumatlar;

4.3.4. Vergilər nəzərə alınmaqla malların (xidmətlərin, işlərin) qiymətləri;

4.3.5. Çatdırılma nəzərdə tutulduqda, onun xərci və digər şərtləri;

4.3.6. Ödəniş və sifarişin icra olunma şərtləri.

4.4. Alınan malın geri qaytarılması məsələsi qüvvədə olan Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun həll edilir.

4.5. Satıcı qeydiyyatdan keçdiyi vaxtdan etibarən 3 (üç) təqvim ayı ərzində Platformadan pulsuz istifadə edir və növbəti aylara görə Kobmarketə aylıq 10 (on) AZN məbləğində üzvlük haqqı ödəyir.

4.6. Satıcı üzvlükdən çıxdıqda, ödənişin geri qaytarılması ilə bağlı hər hansı bir hüquqa malik deyildir.

4.7. Satıcı məhsulların Alıcıya çatdırılmasını təmin edir.

4.8. Satıcı Platformada qeydiyyatdan keçməklə daşıma şərtlərini (https://kobmarket.az/delivery) qəbul edir.

4.9. Alıcı sifariş edilən məhsulun çatdırılmasını seçdikdə, Satıcı məhsulu öz hesabına göndərərsə Daşıma şirkətinin xidmətindən istifadə edir və qarşılığında Daşıma şirkətinə razılaşdırılmış ödənişi həyata keçirir.

4.10. Satıcı qəbul edir ki, Satıcıya aid olan bütün ödənişlər, o cümlədən Alıcıların Satıcıya etdiyi ödənişlər, məhsulun geri qaytarılması zamanı Satıcıların Alıcılara etdiyi ödənişlər, Satıcının Kobmarketə verdiyi üzvlük haqqı və Daşıma şirkətinin xidmət haqqı Ödəmə şirkətinin onlayn ödəniş platforması vasitəsilə həyata keçirilir və Satıcı buna görə Ödəmə şirkətinə razılaşdırılmış komissiyanı ödəyir.

5. Alıcının öhdəlikləri

5.1. Alıcı bu Müqaviləni və Platformada yerləşdirilən digər qaydaları, məhsul barəsində məlumatları, çatdırılma, ödəniş və geri qaytarma ilə bağlı şərtləri diqqətlə və tam oxumasına görə məsuliyyət daşıyır.

5.2. Alıcı hər hansı məhsulu satın aldıqda Satıcı ilə alqı-satqı müqaviləsi bağlanmış olur və bu müqavilə Alıcı ödənişi etdikdən sonra ekranda görünən elektron qəbz vasitəsilə təsdiq edilir.

5.3. Alıcı məhsul sifariş edərkən özü barəsində daxil etdiyi məlumatların doğruluğuna zəmanət verir və buna görə məsuliyyət daşıyır.

5.4. Məhsulun çatdırılması ilə bağlı onun iki seçimi yaranır: (1) məhsulu Satıcının ünvanından təhvil  almaq; (2) məhsulun Satıcı tərəfindən Alıcının ünvanına çatdırılması.

5.5. Alıcı Platformada qeydiyyatdan keçməklə daşıma şərtlərini (https://kobmarket.az/delivery) qəbul edir və aldığı məhsulun öz hesabına çatdırılmasını seçərsə Daşıma şirkətinin xidmətindən istifadə edir və qarşılığında Daşıma şirkətinə razılaşdırılmış ödənişi həyata keçirir .

6. Tərəflərin məsuliyyəti

6.1. Kobmarket Satıcılar tərəfindən Platformada yerləşdirilən məhsulun mövcudluğu, keyfiyyəti, qanunauyğunluğu, Satıcıların məhsul barəsində yerləşdirdiyi informasiyanın məzmunu və həqiqətə uyğunluğu, Alıcıların ödəniş qabiliyyəti, Alıcı və Satıcının öz öhdəliklərini yerinə yetirməsi və Alıcı ilə Satıcı arasında alqı-satqı müqaviləsindən, eləcə də, İstifadəçilər ilə Ödəmə şirkəti və Daşıma şirkəti arasındakı müqavilələrdən irəli gələn heç bir məsələ ilə bağlı məsuliyyət daşımır.

6.2. Kobmarket Ödəmə şirkəti tərəfindən pulun tərəflərə ötürülməsi və Daşıma şirkəti tərəfindən malın çatdırılması ilə bağlı heç bir məsuliyyət daşımır.

6.3. Satıcı, təqdim etdiyi məhsulun keyfiyyəti, növü, vaxtında çatdırılması və s. ilə bağlı Alıcı qarşısında tam və təkbaşına məsuliyyət daşıyır.

6.4. Kobmarket Alıcılar tərəfindən dəfələrlə şikayət olunan Satıcının Platformadan istifadə imkanlarını müvəqqəti və ya həmişəlik məhdudlaşdıra bilər.

7. Elektron ünsiyyət

7.1. Kobmarket, İstifadəçi ilə Platformanın ismarıc bölməsi, İstifadəçinin qeydiyyatdan keçərkən daxil etdiyi elektron poçt ünvanı vasitəsilə və ya telefon nömrəsinə zəng etmək ve SMS göndərmək yolu ilə əlaqə qura bilər.

7.2. İstifadəçi, Platformada qeydiyyatdan keçərkən daxil etdiyi elektron poçt ünvanının ve telefon nömrəsinin doğruluğuna zəmanət verir: həmin ünvan və telefon nömrəsinə göndərilmiş bildirişlər İstifadəçiyə çatdırılmış hesab edilir.

7.3. Tərəflər arasında telefon yazışmaları, elektron poçt və digər internet resurslarında həyata keçirilən yazışmalar rəsmi əhəmiyyət daşıyır və sübut növü kimi qəbul olunur.

8. Məxfilik

8.1. Kobmarket İstifadəçinin Xidmətlərdən yararlana bilmək üçün Platformaya üzvlük və /və ya alış-veriş zamanı təqdim etdiyi fərdi məlumatların “Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu başda olmaqla, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq toplanmasını, istifadə edilməsini, verilməsini və mühafizəsini həyata keçirir.

8.2. İstifadəçi tərəfindən Platformaya üzvlük və /və ya alış-veriş zamanı təqdim edilən fərdi məlumatlar İstifadəçilər arasında mübahisə yarandığı təqdirdə mübahisələrin həlli məqsədi ilə hüquqi prosedurlara başlaya bilmək üçün mübahisənin digər tərəfinə ötürülə bilər.

8.3. Kobmarket İstifadəçinin fərdi məlumatlarını qanunvericiliyə uyğun olaraq səlahiyyətli dövlət orqanlarına onların tələbi ilə əsasında verə bilər.

8.4. İstifadəçi Xidmətlərdən istifadə edərək öz məlumatlarının yuxarıda göstərilən qaydada toplanmasına, istifadə edilməsinə, ötürülməsinə və digər formalarda işlənməsinə öz razılığını bildirmiş olur.

8.5. İstifadəçi tərəfindən Platformaya üzvlük və /və ya alış-veriş zamanı təqdim edilən fərdi məlumatlar bu Müqavilə üzrə öhdəliklərin icrası, Platformanın təkmilləşdirilməsi üçün və İstifadəçiyə özəl reklam, anket və s. hazırlanması məqsədilə qanunvericiliyə uyğun olaraq toplanır, saxlanır, işlənir, istifadə edilir və zəruri hallarda üçüncü şəxslərə ötürülür.

8.6. İstifadəçinin öz profili üçün təqdim etdiyi məlumat bizə digər istifadəçilərə onu platformada “tapmağa” köməklik etmək imkanı verir. Bütün istifadəçilərin məlumatlarının silməsi üçün sorğu yaratmaq hüququ var.

 

9. Müqavilənin müddəti

Bu Müqavilə İstifadəçi Platformada qeydiyyatdan keçdiyi andan qüvvəyə minir və Tərəflərdən biri Müqaviləyə xitam verənədək qüvvədə qalır.

10. Müqaviləyə xitam verilməsi

10.1. İstifadəçi öz öhdəliklərini icra etmədikdə və ya lazımınca icra etmədikdə, Kobmarket Müqaviləyə birtərəfli qaydada xitam verə bilər.

10.2. İstifadəçi də istənilən vaxt Platformaya üzvlüyünə son qoymaqla birtərəfli qaydada Müqaviləyə xitam verə bilər.

11. Müqaviləyə dəyişiklik edilməsi

11.1. Kobmarket bu Müqavilə də daxil olmaqla Platformada yerləşdirilmiş bütün müqavilə və qaydalarda birtərəfli qaydada dəyişiklik (əlavələr) edə bilər.

11.2. Belə dəyişiklik edən zaman Kobmarket dəyişikliyin qüvvəyə minməsindən 14 gün qabaqcadan İstifadəçilərə dəyişdirilmiş şərtlərlə bağlı bildiriş göndərir. Bildiriş istifadəçinin elektron poçt ünvanına və ya Platformanın ismarıc bölməsinə göndərilə bilər.

11.3. Dəyişikliklər bu barədə İstifadəçiyə bildiriş göndərilməsindən 14 gün sonra qüvvəyə minir. Müvafiq dəyişikliklə razılaşmayan İstifadəçi Platformaya üzvlüyünü sonlandıra bilər.

12. Qarşısıalınmaz qüvvə (Force-Majeure)

12.1. Kobmarket qabaqcadan nəzərdə tutulması mümkün olmayan və onun iradəsindən asılı olmayan qarşısıalınmaz qüvvənin yaratdığı hallar (təbii fəlakətlər, hərbi əməliyyatlar, daxili iğtişaşlar, iqtisadi böhran, devalvasiya, kiber-hücumlar, qanunvericilikdə dəyişiliklər və s.) nəticəsində Müqavilə üzrə öhdəliklərinin yerinə yetirilməməsi üçün məsuliyyət daşımır.

12.2. Bu halda qarşısıalınmaz qüvvənin yaratdığı halların təsirinin müddəti ərzində Kobmarketin Müqavilə üzrə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi təxirə salınır və Kobmarket bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə ona mane olan halların baş verməsindən ən geci 10 (on) gün ərzində bu barədə İstifadəçiyə məlumat bildirməlidir.

13. Mübahisələrin həlli

13.1. Bu Müqavilə və Tərəflər arasında bu Müqavilədən irəli gələn bütün münasibətlər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

13.2. Tərəflər arasında bu Müqavilədən irəli gələn bütün mübahisələr danışıqlar yolu ilə həll olunur.

13.3. Tərəflər arasında bu Müqavilədən irəli gələn mübahisələrin danışıqlar yolu ilə həlli mümkün olmadıqda, həmin mübahisələr Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi əsasında məhkəmə qaydasında həll edilir.

13.4. İstifadəçi qəbul edir ki, onunla digər İstifadəçi (Alıcı və ya Satıcı) arasında mübahisə yarandığı təqdirdə Kobmarketi bu mübahisələrdən kənarda tutacaq və Kobmarketə qarşı iddia qaldırmayacaq.

13.5. İki İstifadəçi arasında mübahisə yarandığı təqdirdə Kobmarketin tək öhdəliyi bir İstifadəçiyə mübahisə tərəfi olan digər İstifadəçi barəsində zəruri məlumatların verilməsindən ibarət olacaq.

14. Digər müddəalar

14.1. Bu Müqavilənin mühüm şərtlərinə aid olmayan müddəalarının etibarsız olması və ya öz qüvvəsini itirməsi, bu Müqavilənin digər müddəalarının etibarsızlığına səbəb olmayacaq.

14.2. İstifadəçi Kobmarketin əvvəlcədən razılığını almadan bu Müqavilə üzrə əldə etdiyi hüquq və öhdəlikləri hər hansı üçüncü şəxsə güzəşt edə, verə və ya ötürə bilməz.

14.3. İstifadəçi Platformada qeydiyyatdan keçdiyi andan etibarən bu müqavilə qüvvəyə minir və hər iki tərəf üçün məcburi hüquqi qüvvə daşıyır.